Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Instagramie Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Aktualności Argonaut na Facebooku Nowości Argonaut na G+ Google Plus Newsy Argonaut na Twiterze Najnowsze Zdjęcia Argonaut na Flickr Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Pinterest Dołącz do Argonaut na Naszej Klasie NK Najnowsze Filmy Argonaut na Vimeo Najnowsze Filmy Argonaut na Dailymotion
Kontakt do Szkoły Pływania Nurkowania i Ratownictwa Argonaut Aktualności Argonaut na Facebooku Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Newsy Argonaut na Twiterze

 • Doskonalenie Techniki Pływania

  Kurs jest kierowany do osób umiejących już pływać, które chcą poprawić swój sposób pływania,
  nauczyć się nowych stylów pływania, przygotować się do egzaminów z pływania , kandydaci na studia AWF
  lub na ratowników wodnych, osoby starające się o pracę na statkach oraz do kandydatów na kartę pływacką,
  specjalną kartę pływacką "żółty czepek". Kursy przeznaczone są dla osób w każdym wieku.

  Program nauczania obejmuje:
  nauczanie pływania czterema podstawowymi stylami pływania: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym,
  nauczanie startów i nawrotów, kształtowanie wytrzymałości ogólnej, wybrane elementy z ratownictwa wodnego,
  uczestnictwo w testach pływania, kontrolę czasową przepływanych odcinków.

  Program kursu zostaje opracowany po pierwszej lekcji, w czasie której nauczyciel sprawdza umiejętności pływackie
  pływaka i wspólnie z nim określa zakres i rodzaj treningu pływackiego.

  Optymalna liczba lekcji w kursie => 24 lekcje.

  Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,
  systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępnością wolnych miejsc prosimy wysłać
  zapytanie na nasz adres e-mail: argonaut1@tlen.pl   lub skorzystać z formularza kontaktowego.

  Aby skorzystać z formularza kontaktowego kliknij tu ...->
  Prowadzimy zajęcia na pływalniach krytych w Gdańsku :  1. Pływalnia kryta Politechniki Gdańskiej
      ul. Aleja Zwycięstwa 12 Gdańsk Wrzeszcz

  2. Pływalnia kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
      ul. Tytusa Chałubińskiego 13 Gdańsk Chełm
  Doskonalenie pływania


  Program doskonalenia pływania we wszystkich stopniach zaawansowania
  Szkółka Pływania "ARGONAUT" opracowała autorski program nauczania pływania,
  który realizujemy na kursach z dziećmi , młodzieżą oraz dorosłymi.

  Program nasz umożliwia doskonalenie pływania we wszystkich stopniach zaawansowania, niezależnie od wieku.
  Dlatego każdy, bez względu na reprezentowany przez siebie poziom zaawansowania pływackiego otrzyma
  odpowiedni zestaw ćwiczeń i zadań ruchowych potrzebnych do własnego, indywidualnego rozwoju umiejętności pływackich.

  Program doskonalenia pływania jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń i metod. Prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychomotorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

  Doskonalenie pływania pozwala na:


  * rzeczywiste doskonalenie technik pływania
  * naukę technik pływackich
  * poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
  * poprawę poziomu wydolności fizycznej
  * zwiększenie siły mięśniowej
  * zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
  * zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych,
     związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie
     wzrastającej sprawności własnego ciała
  * wzrost lub utrzymanie się wysokiego poziomu odporności organizmu
  * poprawę sprawności układu krążenia
  * poprawę sprawności układu oddychania
  * zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu
  * podwyższenie bezpieczeństwa uczestnika zajęć nad wodą
  * korekta i rehabilitacja układu kostno szkieletowego z uwzględnieniem wad postawy i wad kręgosłupa
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępnością wolnych miejsc prosimy wysłać
  zapytanie na nasz adres e-mail: argonaut1@tlen.pl   lub skorzystać z formularza kontaktowego.

  Aby skorzystać z formularza kontaktowego kliknij tu ...->
  Program obejmuje :


  * ćwiczenia oddechowe
  * ćwiczenia napędowe
  * skoki elementarne
  * skoki startowe
  * start do pływania na grzbiecie
  * nauczanie pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
  * nauczanie pływania stylem dowolnym (kraul)
  * nauczanie pływania stylem klasycznym (żabka)
  * nauczanie pływania stylem motylkowym (delfin)
  * nauczanie i doskonalenie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
  * ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
  * podstawy płetwonurkowania
  * podstawy ratownictwa
  * korygowanie wad postawy
  * kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku  Poziom II Doskonalenie pływania  * Nauka i doskonalenie pracy RR i NN do kraula na brzuchu
  * Nauka i doskonalenie pracy RR i NN do kraula na plecach
  * Nauka pływania kraulem
  * Nauka pływania grzbietem
  * Nauka pływania stylem klasycznym
  * Nauka pływania stylem motylkowym
  * Nauka nawrotów
  * Przygotowanie do pływania stylem zmiennym
  * Przygotowanie do zawodów
  * Zdanie karty pływackiej

  Pierwszy etap doskonalenia pływania ma na celu ugruntowywanie nawyków ruchowych,
  dalsze doskonalenie swobodnego poruszania się w wodzie, nurkowania,
  szybowania pod wodą co będzie przygotowaniem do stylowego pływania, nawrotów.

  Na tym etapie wprowadzamy elementy wytrzymałościowe, które podnoszą wydolność młodego organizmu
  ( oczywiście nie obciążając go i dostosowując wysiłek do możliwości każdego dziecka ).

  * Doskonalenie pracy NN do kraula na brzuchu i grzbiecie z deską
  * Doskonalenie pracy RR do kraula i grzbietu z deską
  * Doskonalenie pracy RR i NN do kraula i grzbietu
  * Nauka i doskonalenie pływania kraulem z oddechem na "dwa i trzy" ruchy ramionami
  * Nauka i doskonalenie pływania grzbietem z rotacją
  * Nauka i doskonalenie odbić ze ścianki
  * Nauka "ułatwionego" nawrotu
  * Próba przepłynięcia 10 - 15 metrów pod wodą
  * Wprowadzenie do stylu klasycznego
  * Pływanie ciągłe na odcinku 25, 50, 100, 150 metrów
  * Gry i zabawy w wodzie

  Drugi etap doskonalenia pływania ma na celu podnoszenie umiejętności pływackich na jeszcze wyższy poziom,
  który umożliwi zdanie na kartę pływacką, podniesienie wydolności organizmu.
  Na tym etapie wprowadzamy ćwiczenia kształtujące technikę motylkową.

  * Pływanie z deską i bez RR, NN do kraula
  * Pływanie z deską i bez RR NN do grzbietu
  * Pływanie kraulem, grzbietem odcinków 25, 50, 100, 200, 250
  * Wprowadzanie elementów treningu interwałowego
  * Nauka i doskonalenie pływania stylem klasycznym
  * Nauka pracy NN do stylu motylkowego
  * Nauka i doskonalenie pracy tułowia do stylu motylkowego
  * Nauka i doskonalenie pracy tułowia do motylka z RR do kraula
  * Nauka i doskonalenia stylu motylkowego
  * Nauka i doskonalenie nawrotów do kraula i grzbietu
  * Doskonalenie szybowania po odbiciu od ścianki
  * Doskonalenie ( pełnego ) nawrotu
  * Wyścigi pływackie na odcinku 25, 50,100 metrów
  * Sztafety pływackie
  * Możliwość zdania na kartę pływacką


  Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,
  systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.