Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Instagramie Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Aktualności Argonaut na Facebooku Nowości Argonaut na G+ Google Plus Newsy Argonaut na Twiterze Najnowsze Zdjęcia Argonaut na Flickr Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Pinterest Dołącz do Argonaut na Naszej Klasie NK Najnowsze Filmy Argonaut na Vimeo Najnowsze Filmy Argonaut na Dailymotion
Kontakt do Szkoły Pływania Nurkowania i Ratownictwa Argonaut Aktualności Argonaut na Facebooku Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Newsy Argonaut na Twiterze
 • Kursy DAN  DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych
  DAN Oxygen First Aid in Diving Injuries


  Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu
  w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się
  z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).


  Na poziomie profesjonalnym (divemaster, instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny.
  Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem
  (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie).
  Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem różnych metod
  (przy oddychającym i nie oddychającym poszkodowanym).  Na tym kursie nauczysz się o:

  - Mechanizmach urazów nurkowych.
  - Jak rozpoznać urazy nurkowe.
  - Korzyściach z zastosowania tlenu.
  - Jak efektywnie udzielać pierwszej pomocy z użyciem tlenu.
  - Jak zawiadomić służby medyczne i DAN.  Wymagania wstępne kursu:

  ważny certyfikat z dziedziny pierwszej pomocy (np. EFR) jest wysoce zalecany

  Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.
  Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.  Tematy omówione w ramach wykładu to:

  - Co to jest DAN?
  - Anatomia i fizjologia
  - Rozpoznawanie chorób nurkowych
  - Tlen i korzyści z jego zastosowania
  - Opis wyposażenia tlenowego
  - Używanie wyposażenia tlenowego
  - Zalecenia dla ratowników

  Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego.  Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:

  - Wstępna ocena poszkodowanego
  - Używanie zaworu na żądanie
  - Używanie innych masek
  - Podawanie tlenu różnymi sposobami
  - Montaż i demontaż zestawu tlenowego
  - Pozycja bezpieczna dal poszkodowanego i przygotowanie do transportu

  Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Oxygen Provider. Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

  Czas trwania kursu: 4,5 godziny.  Uczestnik kursu otrzymuje:

  - Podręcznik Oxygen Provider w wersji polskiej i angielskiej
  - Certyfikat DAN
  - Dyplom na ścianę
  - Saszetka na dokumenty z logo DAN
  - Zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
  - Zestaw materiałów promocyjnych DAN


  Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
  Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
  w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
  kliknąć tu...->


  Najbliższy termin kursu DAN - Divers Alert Network.

  DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Injuries
  DAN Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych


  Kurs ten to kolejny etap w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych.
  Jest to kurs zawierające zaawansowane techniki podawania tlenu z użyciem specjalistycznego sprzętu.
  Celem kursu jest nauczenie podawania tlenu w przypadku nie oddychających poszkodowanych
  (zaawansowane techniki resuscytacyjne - ALS) oraz w urazach nie spowodowanych bezpośrednio z nurkowaniem
  (atak serca, krwotok, astma).  Wymagania wstępne kursu:

  - Kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR)
  - Kurs DAN Oxygen Provider

  Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.  Tematy omówione w ramach wykładu to:

  - Co to jest DAN?
  - Rozpoznawanie chorób nurkowych i korzyści z zastosowania tlenu
  - Rozpoznawanie innych urazów i chorób
  - Opis zaawansowanego wyposażenia tlenowego (resuscytatory, worki samorozprężalne)
  - Zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
  - Zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych

  Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego i specjalistycznego sprzętu do wentylacji poszkodowanego.
  Oprócz tego podczas sesji praktycznej wykorzystuje się manekiny firmy Laerdal.  Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:

  - Powtórzenie umiejętności z kursu Oxygen Provider
  - Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
  - Wentylacja przy użyciu resuscytatora
  - Wentylacja przy użyciu worków samorozprężalnych z podłączeniem do tlenu

  Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności.
  Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Advanced Oxygen Provider.

  Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

  Czas trwania kursu: 4 godziny.  Uczestnik kursu otrzymuje:

  - Podręcznik Advanced Oxygen Provider w wersji angielskiej i polskiej
  - Certyfikat DAN
  - Dyplom na ścianę
  - Wodoodporna torba na rzeczy z logo DAN
  - Zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
  - Zestaw materiałów promocyjnych DAN

  Najbliższy termin kursu DAN - Divers Alert Network.

  DAN Medical Oxygen Rebreather
  DAN Tlenowy Rebreather Medyczny


  Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres
  do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego
  poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego
  lub opóźnień w transporcie.


  Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie
  Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

  Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom,
  nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

  Program Szkoleniowy DAN Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) jest dodatkowym etapem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs DAN
  Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Został on stworzony w celu nauczenia rozpoznawania
  urazów nurkowych, w których system MO2R będzie najbardziej efektywną metodą podawania tlenu, jak również montowania i podawania tlenu
  przy użyciu systemu MO2R. Użycie systemu MO2R jest korzystne dla przytomnego i oddychającego nurka, ponieważ umożliwia ciągłe dostarczanie
  tlenu w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.

  MO2R został stworzony, aby dostarczać tlen o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin.  Cele kursu

  Celem kursu MO2R jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN technik używania systemu MO2R
  podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych.  Certyfikowani Ratownicy MO2R będą w stanie:

  - Ocenić, kiedy jest zasadne użycie systemu MO2R
  - Zmontować urządzenie
  - Używać go razem z Zestawem Tlenowym DAN do podawania tlenu przytomnemu i oddychającemu poszkodowanemu nurkowi.  Cele nauki

  Uczestnicy kursu muszą zostać zapoznani z wskazaniami odnośnie właściwego używania i bezpiecznej obsługi MO2R.
  Każdy z uczestników kursu musi zademonstrować umiejętność zmontowania i używania MO2R podczas udzielania pierwszej pomocy tlenowej
  symulowanemu poszkodowanemu. Każdy uczestnik kursu musi być w stanie wykonać wszystkie kroki z Listy Kontrolnej Systemu MO2R.

  Aby ukończyć moduł szkoleniowy MO2R w ramach programu Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych
  każdy z uczestników kursu musi zademonstrować biegłość w następujących ćwiczeniach:

  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku i zabezpieczenie ratownika
  - Montaż i obsługa Zestawu Tlenowego DAN
  - Podjęcie decyzji: Kiedy użyć MO2R
  - Rozpoznanie głównych części składowych systemu MO2R:
    > Kanister z absorbentem CO2
    > Pętla oddechowa
    > Worki oddechowe
    > Maska twarzowa + mocowanie maski
    > Zawór dodawczy
  - Montaż systemu MO2R
  - Używanie sytemu MO2R


  Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
  Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
  w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
  kliknąć tu...->


  Najbliższy termin kursu DAN - Divers Alert Network.

  DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
  DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych DAN

  Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia.
  Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom.
  Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.  Podczas tego kursu uczestnicy muszą zademonstrować biegłość w następujących tematach:
  - Opisać funkcje i rolę układu krążenia oraz oddechowego w organizmie człowieka.
  - Zidentyfikować i opisać główne czynniki wywołujące wypadki wodne.
  - Opisać mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej.
  - Zademonstrować sztuczne CPR.
  - Przedstawić zalecenia odnośnie udzielania pierwszej pomocy tlenowej.
  - Zademonstrować pierwszą pomoc oddychającemu pływakowi.
  - Zademonstrować pierwszą pomoc nieoddychającemu pływakowi.

  Najbliższy termin kursu.

  Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna dla Nurków
  Automated External Defibrillation for Divers

  Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem) technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).  Po ukończeniu tego programu kursanci będą w stanie:

  - Rozpoznawać oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
  - Prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie przygotowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
  - Prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
  - Obsługiwać i konserwować AED.

  Program, jako jeden z niewielu, został zaaprobowany przez czołowych producentów AED.


  Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
  Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
  w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
  kliknąć tu...->


  Najbliższy termin kursu.

  DAN Diving Emergency Medical Provider (DEMP)
  i DAN Diving First Responder (DFR)


  Naucza w sposób zintegrowany wiedzy i umiejętności z wielu kursów DAN koniecznej do pomagania w wypadkach nurkowych.
  Podczas kursu Diving Emergency Management Provider łączy w sobie kursy Pierwszej Pomocy Tlenowej,
  Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej i Pierwszej Pomocy w Urazach
  Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem.  Kurs DAN Diving First Responder zawiera dodatkowo wiedzę i umiejętności z kursu Zaawansowanej Pomocy Tlenowej.


  Po zrealizowaniu części teoretycznej i praktycznej kursu , uczestnicy biorą udział w rozbudowanych scenariuszach,
  które dają możliwość zastosowania razem wszystkich poznanych dotychczas umiejętności.  DAN DEMP:

  - Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych
  - Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Podwodnym Życiem
  - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna dla Nurków  DAN DFR:

  - Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych
  - Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Podwodnym Życiem
  - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna dla Nurków
  - Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych

  Szkolenia realizowane jest w ciągu kliku wieczorów lub w czasie całego weekendu.  Kurs DAN kwalfikacji instruktorskich


  Czynni Instruktorzy DAN z ważnymi świadectwami resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) mogą uczestniczyć
  w kursie kwalifikacji instruktorskich DAN (ICQ) na jedno lub więcej z przedstawionych uprawnień.
  Po IQC uzyskają oni uprawnienia do prowadzenia swoich własnych kursów DAN ze studentami.

  Diving Emergency Specialist

  Kontynuacja edukacji jest istotnym sposobem na powiększenie swojej wiedzy i ulepszenie nurkowych umiejętności. Divers Alert Network rozumie wagę bycia aktywnym nurkiem i rozwijania nie tylko swoich nurkowych umiejętności , ale także takich , które pozwolą nam zatroszczyć się o siebie lub innych w czasie wypadku nurkowego.
  Aby docenić zaangażowanie w bezpieczeństwo , DAN stworzył program uznania nurków , którzy poprzez odbycie odpowiednich szkoleń udowodnili , że są odpowiedzialnymi partnerami i bezpieczniejszymi nurkami.  On-Site Neurological Assessment for Divers


  Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych, którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy). Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.

  Informacje uzyskane podczas tego badania pozwolą na :

  1. Ocenić na miejscu zdarzenia w wymierny sposób stan poszkodowanego , zależnie od rozpoznanych symptomów.

  2. Udowodnić nurkowi , że jest rzeczywisty problem i przekonać go , że konieczna jes pierwsza pomoc tlenowa , która złagodzi obecne symptomy.  Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych
  przez zwierzęta i rośliny morskie


  Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących),
  aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy,
  udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.


  Poważne urazy spowodowane podwodnym życiem są bardzo rzadkie, ale większość nurków doświadczyła ich w łagodnej formie.
  Kurs ten uczy nurków minimalizować skutki takich urazów oraz redukować dyskomfort i ból przez nie wywołany.
  Dostarcza on także ogólnej wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy oraz procedur w konkretnych przypadkach.
  Bądź pewny, że wiesz co zrobić, jeżeli okaz niebezpiecznego życia znajdzie się bliżej niż byś chciał.  Podczas tego kursu nauczysz się :

  - Rozpoznawać okazy niebezpiecznego podwodnego życia.
  - Rozpoznawać urazy spowodowane przez niebezpieczne podwodne życie.
  - Udzielać pierwszej pomocy w urazach spowodowanych podwodnym życiem.
  - Sposobów unikania podwodnych urazów  Basic Life Support (BLS)


  Kurs DAN Basic Life Support (BLS) nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji,
  w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów
  z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku.  Umiejętności nauczone w tym kursie to:

  - Zawiadomienie pogotowia.
  - Resuscytacja krążeniowo - odechowa (CPR).
  - Pozycja bezpieczna .
  - Postępowanie w zadławieniu.
  - Tamowanie krwotoków.
  - Postępowanie we wstrząsie.

  Najbliższy termin kursu DAN - Divers Alert Network.

  Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
  Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
  w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
  kliknąć tu...->  Kontakt :

  argonaut1@tlen.pl
  0-510-17-88-19
  0-518-19-87-71

  Biuro :

  Dom Technika - NOT
  ul.Rajska 6 pok.208
  Gdańsk Główny

  Poniedziałek, Środę, i Piątek

  od 16:00 do 18:00

  Dołącz do nas :

  Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Instagramie Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Aktualności Argonaut na Facebooku Nowości Argonaut na G+ Google Plus Newsy Argonaut na Twiterze
  Najnowsze Zdjęcia Argonaut na Flickr Najlepsze Zdjęcia i Filmy Argonaut na Pinterest Dołącz do Argonaut na Naszej Klasie NK Najnowsze Filmy Argonaut na Vimeo Najnowsze Filmy Argonaut na Dailymotion


  Strona

  O Nas / Kadra

  Kontakt

  Cennik / Zapisy

  Godziny Zajęć

  Zasady Argonaut

  Kalendarz

  Aqua Aerobic

  Basen Pływacki

  Nauka Pływania

  Sekcja Pływacka

  Kursy Nurkowania

  Ratownictwo

  Kursy Pierwszej Pomocy

  Filmy i Zdjęcia

  Aktualności

  Nasza Oferta

  Wiedza / Wyprawy

  Centrum Nurkowe

  Usługi

  Sklep


  Mapa Strony      Poznaj naszą firmę i opinie o nas.

  Zajęcia sportowe w Gdańsku  Projekt i realizacja:
  Dawid Dobroczek
  Strona Internetowa Argonaut
  © Copyright 1998-2015r.