Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Aktualności Argonaut na Facebooku Nowości Argonaut na G+ Google Plus Newsy Argonaut na Twiterze Najnowsze Zdjęcia Argonaut na Flickr Dołącz do Argonaut na Naszej Klasie NK Najnowsze Filmy Argonaut na Vimeo Najnowsze Filmy Argonaut na Dailymotion
 
Nauka pływaniaProgram nauczania pływania dla dzieci od 2 roku życia.
Wczesne oswajane z wodą sprawia, że nasze
pociechy lepiej się rozwijają, są zdrowsze,
zahartowane i bardziej sprawne.

Ćwiczenia w wodzie pobudzają rozwój ich
mięśni. Dzieci uczęszczające na zajęcia
nauki pływania mają lepiej rozwinięte mięśnie
oddechowe, lepszy apetyt, zdrowe serce
i prosty kręgosłup. Często stają się bardziej
odważne i z większą pewnością siebie
podchodzą do nowych, nieznanych sytuacji.
Opór wody sprawia iż 1 minuta ćwiczeń w wodzie
jest równa 5 minutom zwykłych ćwiczeń na lądzie.


Pierwszy etap to gry i zabawy, prowadzące do oswojenia się z wodą
i nabycia elementarnych umiejętności jak zanurzanie głowy, wydech do wody,
leżenie na plecach i brzuchu, podstawowe skoki, ruch nóg do stylu grzbietowego
i stylu dowolnego (kraula).

Drugi etap to nauka i doskonalenie wszystkich stylów pływackich
(grzbietowy, dowolny, klasyczny - tzw. żabka, motylkowy - tzw. delfin).

Czas trwania programu uzależniony jest od wieku uczestników,
zdolności psychoruchowych, systematyczności w uczęszczaniu
na lekcje i zaangażowania uczestników.

Prowadzimy zajęcia na pływalniach krytych w Gdańsku :1. Pływalnia kryta Politechniki Gdańskiej
    ul. Aleja Zwycięstwa 12 Gdańsk Wrzeszcz
    czynna / otwarta od 1 Sierpnia do 30 Czerwca

2. Pływalnia kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
    ul. Tytusa Chałubińskiego 13 Gdańsk Chełm
    czynna / otwarta od 1 Września do 30 czerwcaKontakt do Nas Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia:

harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków
i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy
o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.
Cennik Nauki Pływania Szkoła Pływania Argonaut prowadzi zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską na pływalniach i basenach pływackich krytych w Gdańsku.
Nauczanie pływania dla dzieci od 2 roku życia ukierunkowane jest na właściwe ich przygotowanie do sportu pływackiego. Idąc do szkoły dziecko umie już pływać.
Zapisz się na Naukę Pływania

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG LEKCJI PŁYWANIA:


* rozgrzewka na lądzie - ok.5 min.

* rozpływanie czyli rozgrzewka w wodzie -ok. 5-7 min.

* ćwiczenia techniczne i motoryczne - ok. 25 min.

* ćwiczenia rozluźniające - ok. 3-5min.

* skoki i zabawy w wodzie - ok.5 min.

Nauka Pływania dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat
na małym basenie Politechniki Gdańskiej.
Aby przejść do galeri kliknij tu...->


Nauka Pływania dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
na małym basenie MOSiR Gdańsk Chełm.
Aby przejść do galeri kliknij tu...->

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->


PRZYKŁADOWY PRZEBIEG LEKCJI PŁYWANIA:

* rozgrzewka na lądzie - ok.5 min.

* rozpływanie czyli rozgrzewka w wodzie -ok. 5-7 min.

* ćwiczenia techniczne i motoryczne - ok. 25 min.

* ćwiczenia rozluźniające - ok. 3-5min.

* skoki i zabawy w wodzie - ok.5 min.Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->


KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA->


Pływanie prowadzone programowo pozwala m.in.na:
* naukę wszystkich stylów pływackich
* naukę wszystkich nawrotów pływackich
* naukę skoków startowych i startów
* poznanie podstaw płetwonurkowania
* poznanie podstaw ratownictwa
* poprawę poziomu wydolności fizycznej
* zwiększenie siły mięśniowej
* zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
* zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami    fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
* wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności    przeciwzakaźnej
* poprawę sprawności układu krążenia
* poprawę sprawności układu oddychania
* zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu
Szkoła Pływania Argonaut prowadzi zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską na pływalniach i basenach pływackich krytych w Gdańsku.
Nauczanie pływania dla dzieci od 2 roku życia do 10 lat ukierunkowane jest na właściwe ich przygotowanie do sportu pływackiego.
Idąc do szkoły dziecko umie już pływać.
Nauka pływania odbywa się na różnych poziomach zaawansowania:
Poziom I

Adaptacja do środowiska wodnego[oswajanie z wodą] i nauka pływania [podstawowe technikipływackie]

Poziom II

Doskonalenie pływania wszystkimi stylami pływackimi :
-styl Klasyczny ,-styl Dowolny, -styl Grzbietowy,-styl Motylkowy.


Poziom III

Pływanie sportowe- Sekcja Pływacka
Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->
Poziom I

Ten etap nauki skierowany jest do dzieci i młodzieży jako forma aktywności ruchowej przygotowująca do właściwej nauki pływania, wyrabiająca określone nawyki i umiejętności niezbędne w późniejszym procesie nauczania i treningu pływackiego.

* Oswojenie ze środowiskiem wodnym
* Prawidłowy rozwój motoryczny, psychofizyczny dziecka
* Przygotowanie emocjonalne dziecka do pokonywania barier psychicznych
* Zaszczepienie w dziecku dbałości o higienę osobistą
* Dbałości o poprawną postawę ciała
* Hartowanie organizmu
* Zaszczepienie od najmłodszych lat nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu

W pierwszym etapie nauki wszystkie ćwiczenia wykonywane są w rękawkach.
W miarę zdobywania umiejętności i odwagi stosowane są ćwiczenia z makaronem, deską i wreszcie bez żadnych przyborów.

* Leżenie na wodzie w rękawkach trzymając się poręczy
* Przemieszczanie się dookoła basenu trzymając się brzegu basenu
* Samodzielne utrzymanie się na wodzie ( w rękawkach ) w pozycji pionowej
* Leżenie na wodzie w rękawkach puszczając się drążka
* Swobodne leżenie w rękawkach na wodzie na brzuszku i plecach
* Pływnie w rękawkach dookoła basenu strzałką
* Pływanie w rękawkach dookoła basenu na plecach samymi nogami
* Pływanie w rękawkach na druga stronę basenu strzałką i na plecach ( samymi nogami )
* Nauka wydechu do wody trzymając się drążka
* Nauka wielokrotnego, rytmicznego wydechu do wody
* Nauka zanurzenia głowy pod wodę z zamkniętymi i otwartymi oczyma
* Nauka pływanie strzałką w rękawkach i z makaronem wydychając powietrze do wody
* Nauka pływania w rękawkach i z makaronem na plecach
  ( same nogi )
* Nauka pływania jw. Bez rękawków
* Ćwiczenia wypornościowe "koreczek"
* Nauka leżenia na wodzie przy drążku
* Nauka swobodnego leżenia na wodzie
* Nauka pływania strzałką i na plecach przy drążku
  ( bez pomocy dydaktycznych )
* Nauka pływania z deską strzałką i na plecach ( z rękawkami i bez rękawków )
* Gry i zabawy w wodzie ( oswajające )Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.

Dzieci starsze [powyżej 6 lat] i młodzież nauczamy wszystkich sportowych technik pływania przygotowując ich również do zdobywania kart pływackich oraz uczestnictwa w kursach na stopnie w ratownictwie wodnym, nurkowania , żeglarkich czy motorowodnych.
Dobrze pływającym proponujemy zajęcia w formie treningów pływackich w sekcji pływackiej ARGONAUT i uczestnictwo w zawodach pływackich.
Na tym poziomie nauki pływania wykonywane są ćwiczenia wprowadzające do nabycia umiejętności technicznych w poszczególnych stylach pływackich.

* Nauka pływania NN z deską na plecach i brzuchu
* Nauka pływania z deską "dokładanką" RR do kraula
* Nauka pływania z deską na prawym i lewym boku
* Nauka pływania strzałką i na plecach bez deski
* Nauka pływania z deska RR do kraula i grzbietu
* Nauka pływania "dokładanką"
* Nauka pływania kraulem
* Nauka pływania grzbietem
* Ćwiczenia koordynacyjne
* Gry i zabawy w wodzie


Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->
  KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA->
Poziom II Doskonalenie pływania

* Nauka i doskonalenie pracy RR i NN do kraula na brzuchu
* Nauka i doskonalenie pracy RR i NN do kraula na plecach
* Nauka pływania kraulem
* Nauka pływania grzbietem
* Nauka pływania stylem klasycznym
* Nauka pływania stylem motylkowym
* Nauka nawrotów
* Przygotowanie do pływania stylem zmiennym
* Przygotowanie do zawodów
* Zdanie karty pływackiej

Pierwszy etap doskonalenia pływania ma na celu ugruntowywanie nawyków ruchowych, dalsze doskonalenie swobodnego poruszania się w wodzie, nurkowania, szybowania pod wodą co będzie przygotowaniem do stylowego pływania, nawrotów. Na tym etapie wprowadzamy elementy wytrzymałościowe, które podnoszą wydolność młodego organizmu ( oczywiście nie obciążając go i dostosowując wysiłek do możliwości każdego dziecka ).

* Doskonalenie pracy NN do kraula na brzuchu i grzbiecie z deską
* Doskonalenie pracy RR do kraula i grzbietu z deską
* Doskonalenie pracy RR i NN do kraula i grzbietu
* Nauka i doskonalenie pływania kraulem z oddechem na "dwa i trzy" ruchy ramionami
* Nauka i doskonalenie pływania grzbietem z rotacją
* Nauka i doskonalenie odbić ze ścianki
* Nauka "ułatwionego" nawrotu
* Próba przepłynięcia 10 - 15 metrów pod wodą
* Wprowadzenie do stylu klasycznego
* Pływanie ciągłe na odcinku 25, 50, 100, 150 metrów
* Gry i zabawy w wodzie

Drugi etap doskonalenia pływania ma na celu podnoszenie umiejętności pływackich na jeszcze wyższy poziom, który umożliwi zdanie na kartę pływacką, podniesienie wydolności organizmu. Na tym etapie wprowadzamy ćwiczenia kształtujące technikę motylkową.


* Pływanie z deską i bez RR, NN do kraula
* Pływanie z deską i bez RR NN do grzbietu
* Pływanie kraulem, grzbietem odcinków 25, 50, 100, 200, 250
* Wprowadzanie elementów treningu interwałowego
* Nauka i doskonalenie pływania stylem klasycznym
* Nauka pracy NN do stylu motylkowego
* Nauka i doskonalenie pracy tułowia do stylu motylkowego
* Nauka i doskonalenie pracy tułowia do motylka z RR do kraula
* Nauka i doskonalenia stylu motylkowego
* Nauka i doskonalenie nawrotów do kraula i grzbietu
* Doskonalenie szybowania po odbiciu od ścianki
* Doskonalenie ( pełnego ) nawrotu
* Wyścigi pływackie na odcinku 25, 50,100 metrów
* Sztafety pływackie
* Możliwość zdania na kartę pływacką


Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->
  KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA->


Poziom III

TRENING PŁYWACKI - Sekcja Pływacka

TRENING PŁYWACKI skierowany jest do osób umiejących pływać stylami pływackimi
[ -styl Klasyczny ,-styl Dowolny, -styl Grzbietowy,-styl Motylkowy] i potrafiących przepłynąć dowolnym stylem pływackim 200 metrów, które nie boją się intensywnego wysiłku fizycznego i pragnących doskonalić się w pływaniu .
Trening Szkoły Pływania ARGONAUT koncentruje się na dwóch założeniach:

1. Trening kondycyjno-wytrzymałościowy => głównie mający na celu poprawę i rozwój sprawności układu krążeniowo-oddechowego, kształtowanie siły mięśni, poprawę koordynacji ruchowej i gibkości .Trening ten przygotowuje do pływania długodystansowego i swobodnego pływania na wodach otwartych [rzeki ,jeziora,morze].


2. Trening techniczny / sportowy => celem tego trenigu pływackiego jest poprawa technik pływackich , ksztaltowanie szybkości i wytrzymałości pływackiej, nauczanie sportowych technik plywania [intensywne pływanie stylami pływackimi oraz stylem zmiennym], przygotowanie do startu w zawodach pływackich.

Program treningowy opracowany jest przez trenera z uwzględnieniem poziomu umiejętności i sprawności pływackich oraz przedstawiony i omówiony z Pływakiem.

Optymalna liczba treningów to 2 x 80 min.w tygodniu.

Pływacy naszej szkoły biorą udział w zawodach pływackich, które organizujemy w maju. Zawody Pływackie są niezapomnianym widowiskiem i powodem do dumy dla zwycięzców i osób uczestniczących. To doskonała okazja dla trenerów do analizy i oceny rocznych wyników pracy swoich pływaków i zastosowanych metod nauczania .
Po analizie wyników zawodów pływackich Trenerzy omawiają z pływakami srategię i ukłat treningów w następnym okresie trenigowym.

Szkoląc i trenując pływaków przez wiele lat wprowadziliśmy wiele nowoczesnych metod nauczania pływania i trenigu pływackiego.
System szkolenia i trening pływacki w Szkole Pływackiej ARGONAUT ewoluował przez wiele lat bazując na analizie wyników szkolonych pływaków i ich osiągnięć.
Podczas treningów pływackich i nauki pływania prowadzimy efektywne metody i autorski program treningowy, przy systematycznej obecności na zajęciach i aktywnej pracy pływaka dają bardzo dobre efekty ,o czym świadczą wyniki naszych pływaków na zawodach pływackich.

Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.

KURSY DOSKONALENIA TECHNIKI PŁYWANIA

Kurs jest kierowany do osób umiejących już pływać, które chcą poprawić swój sposób pływania, nauczyć się nowych stylów pływania, przygotować się do egzaminów z pływania , kandydaci na studia AWF lub na ratowników wodnych, osoby starające się o pracę na statkach oraz do kandydatów na kartę pływacką ,specjalną kartę pływacką "żółty czepek". Kursy przeznaczone są dla osób w każdym wieku. Program nauczania obejmuje:
nauczanie pływania czterema podstawowymi stylami pływania: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym,nauczanie startów i nawrotów, kształtowanie wytrzymałości ogólnej, wybrane elementy z ratownictwa wodnego, uczestnictwo w testach pływania,
kontrolę czasową przepływanych odcinków.
Program kursu zostaje opracowany po pierwszej lekcji, w czasie której nauczyciel sprawdza umiejętności pływackie pływaka i wspólnie z nim określa zakres i rodzaj treningu pływackiego. Optymalna liczba lekcji w kursie => 24 lekcje.
Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.


KURSY PŁYWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHDla dorosłych, młodzieży i studentów, rodzin z dziećmi organizujemy kursy w grupach do 15 osób, realizując program nauczania dostosowany do poziomu umiejętności uczniów, ich oczekiwań oraz stosując zasadę indywidualizacji nauczania.
Zajęcia z zakresu nauczania, doskonalenia i treningu umiejętności pływackich skierowane głównie dla osób, które pragną nauczyć się:
- Bezpiecznego pływania,
- Prawidłowej techniki pływania naśladującej najlepszych pływaków,
- Poprawiania swojej sprawności i kondycji,
- Zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych w wodzie (samoratownictwo),
- Udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.
Przeznaczone są dla osób w każdym wieku, nieumiejących pływać , odczuwających lęk przed wodą.
Program nauczania obejmuje trzy etapy:
1. Zapoznanie uczniów ze środowiskiem wodnym, naukę kontroli oddychania, pływanie statyczne (6-8 lekcji)
2. Przygotowanie do pływania stylami pływackimi, nurkowanie i oswajanie z głębokością wody (8-12 lekcji)
3. Nauczanie techniki pływania na plecach, stylem dowolnym ("CRAWL") i stylem klasycznym ("żabka"), proste skoki do wody oraz kształtowanie wytrzymałości ogólnej (12-15 lekcji)
Po zakończeniu kursu pływacy przystępują do egzaminu na kartę pływacką.

Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.
Na naukę pływania nigdy nie jest za późno!Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->
  KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA->

INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA I KURSY PŁYWANIA.Lekcje i kursy indywidualne przeznaczone są dla osób, które chcą szybko nauczyć się pływać, odczuwają znaczny lęk przed wodą, chcą poprawić technikę pływania i skorygować błędy, nauczyć się wybranego stylu pływania, skoku startowego lub nawrotów, przygotować się do egzaminu z pływania, bądź też chcą mieć swojego osobistego trenera pływania.
Czas trwania kursu uzależniony jest od wieku uczestników,zdolności psycho ruchowych,systematyczności uczestniczenia w lekcjach pływania i zaangażowania oraz wytrwałości i cierpliwości.
Na naukę pływania nigdy nie jest za późno!


Program obejmuje:* oswojenie ze środowiskiem wodnym
* ćwiczenia wypornościowe
* ćwiczenia oddechowe
* ćwiczenia napędowe
* nauczanie pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
* nauczanie pływania stylem dowolnym (kraul)
* nauczanie pływania stylem klasycznym (żabka)
* nauczanie pływania stylem motylkowym (delfin)
* skoki elementarne
* skoki startowe
* start do pływania na grzbiecie
* nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
* ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
* podstawy płetwonurkowania
* podstawy ratownictwa
* korygowanie wad postawy
* kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku
* podstawy płetwonurkowania
* elementy ratownictwaJeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->
  KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA->Karta pływackaPrzyjmujemy zapisy na egzamin na:

-kartę pływacką

-specjalną kartę pływcką tzw. żółty czepek

Warunki uzyskania karty pływackiej:

-przepłynięcie dystansu 200m w wodzie stojącej w dowolny sposób
i w dowolnym czasie, w tym przepłynięcie przynajmniej 50m na plecach

-wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m

-przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5m - dotyczy wody stojącej

Warunki uzyskania specjalnej karty pływackiej
tzw. żółtego czepka:


-przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 1500m
i wykazanie się znajomością co najmniej dwoch stylow pływackich,
w tym przepłynięcie 200m stylem grzbietowym

-wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m

-przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 15m (start z wody)

-zanurkowanie na 3m (start z wody)


Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->


Bądź zawsze na bieżąco z ARGONAUT

dołącz do nas ...->
Nasz adres facebook:

https://www.facebook.pl/argonaut1988

Strona

O Nas / Kadra

Kontakt

Cennik / Zapisy

Godziny Zajęć

Zasady Argonaut

Kalendarz

Aqua Aerobic

Basen Pływacki

Nauka Pływania

Sekcja Pływacka

Kursy Nurkowania

Ratownictwo

Kursy Pierwszej Pomocy

Filmy i Zdjęcia

Aktualności

Nasza Oferta

Wiedza / Wyprawy

Centrum Nurkowe

Usługi

SklepMapa Strony


Projekt i realizacja:
Dawid Dobroczek
Argonaut © Copyright 1998-2015r.Poprawny CSS! Poprawny CSS!